Kvikne Vestfjell

 

Kvikne Vestfjell

 

Ligger mellom Orkla og Innerdalsvannet. Innerdalsvannet er kunstig og en del av Litjfossen Kraftverk som det står mer om under.

Området har flust med fiskevann som rommer både ørret og aure. Det går rykter om observasjoner på ørret oppunder 10 kg, men stedene er en hemmelighet. Så her er det bare for fiske entusiastene å utforske.

Flere rype jegere kommer tilbake til Kvikne Vestfjell hver høst i håp om å få noe godt på tallerkenen.

Litjfossen Kraftverk er et vannkraftverk i Orklavassdraget i Tynset kommune i Hedmark. Kraftverket utnytter ett 289 meter fall fra reguleringsmagasin i Innerdalsvatnet til Storfossdammen som er inntaksmagasin for Brattset kraftverk. Innerdalsvannet er oppdemmet, reguleres 35 meter og rommer 153 mill. kubikkmeter vann. Det hentes også inn vann fra flere bekkeinntak.

Midlere årsproduksjon er på 160 GWh og installert effekt er på 70 MW på en francisturbin. Kraftverket startet produksjonen i 1982.

Utbyggingen av kraftverket og oppdemming av Innerdalsvatnet var omstridt og ble møtt med flere demonstrasjoner. Sivil ulydighet ble også brukt i forsøk på å stoppe utbyggingen.

Eier er Kraftverkene i Orkla der Statkraft igjennom Trondheim Energiverk Kraft er største eier.

<< Tilbake

 

Liker du noen av bildene. Ta kontakt da vel...